Kvinnedagen gratulerer ❤️ International womens day

Kvinnedagen gratulerer ❤️ International womens day

Kvinnedagen gratulerer 8 mars 2022
Hjerte til verden - kvinnedagen
Hjerte til verden – International womens day
 
Takk til alle som kjemper for likeverd
for like muligheter
for like rettigheter
 
Takk til alle som gjør sitt beste
som er medmennesker
som inkluderer
bygger bro
gir kjærlighet og omsorg
 
Det koster å være sterk – å skille seg ut – å stå i mot – å kjempe for en verden hvor det er plass for alle
 
Gratulerer med kvinnedagen❤️
 
Kvinnedagen gratulerer
Kvinnedagen gratulerer – sender et hjerte til verden

Stay strong – International womens day ❤️

Thank you for fighting for equal worth
for equal opportunities
for equal rights

 

Thank you for doing your best
as a fellow human being
who include
build bridges
give love and care

 

It cost to be strong – to stand out – to resist – to figth for a world where it is room for everyone

 

Happy International womens day ❤️

 

 

Du er velkommen til å dele dine tanker – you are welcome to share your thoughts

EgneValgGestaltterapi på facebook
Egnevalg på Instagram
Dette får du hjelp med hos Egne Valg Gestaltterapi

Terapihunden Ruffen har takket for seg 💔 R.I.P therapy-dog Ruffen

Terapihunden Ruffen har takket for seg – R.I.P therapy-dog Ruffen

Terapihunden Ruffen: Høyt elsket 💔 sterkt savnet
Therapydog Ruffen: Beloved 💔 missed

Terapihund Ruffen
Terapihunden Ruffen, therapy-dog
 
Ruffen har vært med på sin siste terapitime ❤ Ruffen has joined at his last therapy-session
Terapihund Ruffen på jobb
Terapihunden Ruffen på jobb
 

Støtte i terapirommet – support in therapy with clients

Ruffen var en støtte for meg i møte med klientene – han kunne speile og forsterke, med sin evne til å få med seg de små nyansene, hjalp han både meg og klientene til å bli klar over følelser og stemninger.
 
Ruffen was of big support for both me and my clients – he could mirror and amplify, with his ability to capture the smallest nuances, he helped both the clients and me to understand emotions and modes.
 

Nesten 13 år – almost 13 years

Enda så trist det var – så døde han akkurat da han skulle – før det ble for vondt for ham å leve.
Den siste uken endret han seg raskt – på det ene bildet ser dere konturene av kraniet gjennom huden, dette er visst typisk ved fremskredet kreft.
Ruffen har hatt svulster i lymfekjertlene lenge – nå var visst også leveren angrepet.
 
As sad as it is – Ruffen died at the right moment – before it got to painful for him to live.
The last two weeks he changed quickly – at the first picture you can see the contours of the skull through his skin, supposed to be typical of advanced cancer.
Ruffen has had tumors in the lymph nodes for a long time – now the liver was probably also attacked.
 
Terapihunden Ruffen hviler
Terapihunden Ruffen hviler
 

Avslutningen – the end

Da hans faste veterinær fikk høre at noen ønsket hjemmebesøk – svarte hun “er det Ruffen? Ja da kommer jeg”
De 2 siste dagene ble nærhet til Ruffen første prioritet.
Energien hans var tydelig redusert og han fikk tross allergien smake de beste godsaker, men i små doser – ingen vits at han skulle bli dårligere.
Eksen min – som også er viktig for ham – eller jeg, var konstant ved hans side og i fysisk berøring med Ruffen.
Jeg gravde selv hullet, bar ham, la ham i graven og dekket til – det føltes riktig og sterkt.
Han fikk også et siste kyss på det kalde kinnet sitt – og var vakker selv da – i hvert fall i mine øyne ❤
 
When his regular vet heard that someone wanted a home visit – she replied “is it Ruffen? Yes then I will come”
The last 2 days, proximity to Ruffen became the first priority.
His energy was clearly reduced and despite the allergy he got to taste the best goodies, but in small doses – no point in getting worse.
My ex – who is also important to him – or I, was constantly by his side and in physical contact with Ruffen.
I dug the hole myself, carried him, put him in the grave and covered with soil – it was a powerful and it felt right.
He also got one last kiss on his cold cheek – and was beautiful even then – at least in my eyes ❤
 
Terapihunden Ruffen
Terapihunden Ruffen hviler i fanget siste kvelden

Du er velkommen til å dele dine tanker – you are welcome to share your thoughts

EgneValgGestaltterapi på facebook
Egnevalg på Instagram
Dette får du hjelp med hos Egne Valg Gestaltterapi

Verdensdagen for psykisk helse – World Mental Health Day

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE

ADHD - gestaltterapeut Christina Mjellem
Gestaltterapeut Christina Mjellem
 
Jeg har ADHD – Denne sommeren har jeg hoppet i sjøen nesten hver dag – det hjelper meg å holde humøret oppe på tunge dager.
 
Målet er en dukkert i dag også.
 
Flere har blitt med, og det er hyggeligst, men å være alene stopper meg ikke fra å ta vare på meg selv.
 
Håper du også tar vare på deg selv 🤗
 

ADHD – World Mental Health Day

I have ADHD – This summer I have dipped in the sea almost every day – it helps keep my spirits up on heavy days.

 

My goal is tu dip today as well.

 

Several have joined, and it’s the most enjoyable, but being alone does not stop me from taking care of myself.

 
Hope you take care of yourself too 🤗
 
ADHD Verdensdagen Christina Mjellem gestaltterapeut
Etter et deilig sjøbad – after a lovely dip in the sea

Solhilsen – greeting the sun

Solhilsen – greeting the sun

Bak skyene skinner alltid solen. La solen lyse på deg i dag.

 

På en brygge, i en park, på balkongen, i bakgården, eller kanskje foran et åpent vindu.

 

Ta øvelsene dine med deg ut.

 

Om det er yoga, styrke, gymnastikk, løping, stå rett opp og ned, ligge på bakken eller kanskje sitte på en stol.
Øvelsen trenger ikke være så fysisk, det kan være nok å vende oppmerksomheten ut mot solen der ute.
Om den er synlig, eller bak skyene.

 

Før eller siden blir det lyst, solen vil varme akkurat deg, selv om det ikke oppleves sånn i øyeblikket.

 

Du har et indre lys – det er ikke alltid like synlig, men vit at det finnes.
Det lyser deg opp, varmer deg innenfra, skinner på dem du har nær.
Om du ikke kan se lyset – gå til dem som ser lyset ditt og kan vise deg hva de ser.
Til dem som du kan føle håp sammen med – hvor du blir den beste utgaven av deg selv.

 

The sun is there, even behind the clouds – get out or use an open window to greet the light and the hope.

Solhilsen på Kjøvangen brygge – til inspirasjon for deg.

Vente – Waiting

Vente - Waiting

Venter du?
Nå om dagen er det mye som begrenser oss, men det betyr ikke at du ikke kan få glede av livet.
 
Egne Valg Gestaltterapi i Son mottar klienter til samtale i lokaler som tilfredsstiller myndighetenes retningslinjer til smittevern.
 
The limits and restriktions these days challenges us. Remember, you can still get the most out of it and enjoy life.
 
Own Choises Gestalttherapy in Son is open for clients in premisis that satisfy the authorities' guidelines for infection control.
Gjennom filteret av begrensninger finnes det muligheter - Behind your limitation there are possibilities. Kjøvangen i Son ved solnedgang - sunset in Son.

 

Å VENTE

 
Bare litt mer penger,
bare bli ferdig med eksamen,
bare få litt orden på ting,
bare bli noe...
Hva kommer etterpå?
 
Alltid på vent, alt på vent
-livet på vent.
Er det døden du venter på?
 
Hvert øyeblikk kan fylles med innhold og opplevelse.
Hvert øyeblikk kan leves.
Selv om noe er ugjort,
er det her og nå du lever.
 
Hør vinden som kiler øregangene.
Se fargene i alle høstens nyanser.
Varierte lukter smyger seg inn,
huden kjærtegnes av omgivelsene.
Er det en søt eller bitter smak?
 
Holdt fast av moder jord,
-akkurat der du er.
 
- C.Mjellem, Egne Valg -
 

WAITING

 
Just a little more money,
just finish the exam,
just need to fix some stuff,
become someone ...
Then what?
 
Always putting everything on hold
-putting life on hold.
Is death what you are waiting for?
 
Every moment can be filled with substance and experience.
Every moment can be lived.
Altough some stones are unturned,
here and now is where you live.
 
Hear the wind tickles your ear canals.
See all the colors in autumn shades.
Variety of smells sneaks in,
your skin caressed by the surroundings.
Is that a sweet or a bitter taste?
 
Held tight by mother earth,
-right where you are.
 
- C.Mjellem, Egne Valg -
 
 

Knuselig / breakable

Knuselig

Søt prat og store ord.
Du er kanskje sårbar, det er lett å la seg rive med.
Er det verdt å ta sjansen?

Breakable

Sweet talk – promises.
You might be vulnerable, it is so easy to get carried away.
Is it worth the risk?

 

 

Knuser du eller tåler du å bli sviktet? Will you break or survive when you are abandoned?

 

Knusbar

 

Du lokker meg utpå
lover gull og grønne skoger

 

Jeg lar meg friste
slipper taket
og kaster meg ut i det ukjente

 

men hvor var hendene
da det gjaldt?

 

I fritt fall lander jeg med et smell

 

Aldri igjen

 

eller?

Breakable

 

Come – let’s spend the eternity together

 

With all of me I join in

 

but where were you?

 

I hit the ground

 

Never again

 

or will I?

 

 

 

Tillitsfull til dem jeg møter.
Kanskje naivt.
Men heller naiv enn hard.

Trusting who I meet.
Maybe naiv.
Rather naiv than cold.

Bagasje og samliv / Baggage in relations

Bagasje i samliv – relation – la fortiden fare

Bagasje i samliv:
Når fortiden skygger for nåtiden – hvem blir vi da sammen – hvilke roller tar vi på oss?
Hvem blir du i møte med partneren din?
Hva skal til for å slippe fri fra angsten for hva som kan dukke opp, og kunne se hverandre med nye øyne.
Hva bringer du med deg av følelser og erfaringer fra tidligere situasjoner – som kan hindre deg fra å se hva den andre gjør?
For å gjøre hverandre gode trenger vi å se forbi våre fordommer og fastlåste reaksjoner og åpne øynene for det vi har foran oss i øyeblikket.
Da kan gleden slippe til og gode relasjoner bygges.

Baggage in relation – let go of the past

When the past masks the present – who do we become when we are together – which roles do we play?
Who do you become with your partner.
What do you need to let go of the fear of what will happen, so you can open up to what is new.
What experiences and feelings from past situations do you bring in – that will prevent you from seing the others actions.
In order to do good to one another, we need to look past our prejudices and stuck reactions and open our eyes to see what we have in front of us right now.
Then you can let joy in, and develop good relations.

Samliv - relation - support
Bagasje i samliv – baggage in relations

– BAGASJE –

 

Gjennom filteret av et dårlig minne så jeg deg forsvinne..

 

Krype sammen – stenge av – skyve bort
kroppen gjør det den har gjort.

 

Utstrakt hånd, varmt blikk – en stemme
Griper jeg? Er det håp der fremme?

 

Skrell av noen lag, la tåken lette
se det som er her,
gi livet en sjanse
– Og sammen vil vi klare dette,
når vi er nær
finne balanse

 

– BAGGAGE –

 

I can see your back as it vanish through the haze of bad memories..

 

Crouching – locked – rejecting
the body, a slave of custom habit.

 

An outstretched hand, gentil eyes, appealing voice
Do I dear to reach out and grip? Rely there is a future.

 

Peel off some layers, let the fog ease
see the present more clear
give life a chance
togehter we will do this
when we are near
find balance

 

Hos Egne Valg Gestaltterapi kan du få hjelp til å rydde i tanker og følelser.
Get help with your feelings and thoughts at Own Choices Gestalttherapy.

 

Julehilsen – Greetings for the Holiday

Gledelig  jul – Måtte 2019 bli godt

 

Merry Christmas – May 2019 be good

 

Julehilsen fra Egne Valg, Christina Mjellem & Gestaltterapihunden Ruffen

Omsorg og gode møter. La oss ta vare på hverandre i høytiden og i året som kommer.

 

Caring and good relations. Let us be good to each other during the Holiday and the year to come.

Ett skritt om gangen

2018 har vært et år hvor endring og tilpassing har stått i fokus. Mye tid, tanker og energi har vært brukt på flytting og rehabilitering av nytt hjem og kontor.
Første etappe er nå i havn, og neste etappe står for tur i 2019.

 

Med ett skritt om gangen, har det vært overkommelig, noen steg var tynger enn andre og ser jeg tilbake på hele prosessen er det ganske overveldende.
For at prosjektet ikke skulle (og skal) virke for stort – har nok nettopp det vært nøkkelen – å fokusere på å gjøre en ting om gangen.

Lykke til med dine prosjekter i 2019.

One step at the time

Changes and adjustments has been focus for 2018. Time, thoughts and effort were spent on moving and on rehabilitation of a new home and office.
First step is done, the next will take place in 2019.

 

One step at the time has made this possible, some of the steps harder than others. Looking back at the prosess, it is quite overwhelming.
However, just focusing on one task at the time, helped minor the project, and was probably the key to succeed.

Good luck with your projects in 2019.

 

Savn, å leve videre / Loss, to keep living.

Savn – Loss

Savn etter det som var, smerten når du mister en du er glad i,
eller en livsfase er over.
Hvordan håndterer du det?

 

The pain when you loose someone you love,
or a period in your life is over.
How do you handle that?

 

Solnedgang på Jeløy. Sunset at Jeløy.Savn - Loss - å leve videre - keep on living.
Savn for dem som blir tilbake – minnet om det som forsvant. Mournng for those left behind – memory of the disappeared.

 

– SAVN – 


Toner av grått,

 

når du forsvinner.

 

 

Jeg omgir meg med farger,

 

og gir næring til gode minner.

 

 

– LOSS – 


Shades of grey

 

when you fade away.

 

 

I fill my life with colours every day,

 

good memories get nourished to stay.

 

 

 

– Christina Mjellem, Egne Valg Gestaltterapi –

 

 

Sorg kan være vanskelig å dele, men likevel kan vi være sammen i sorgen.

 

Sorg tar tid.

 

Noen ganger kan det være fint å finne støtte hos en profesjonell, en som tåler å være sammen med deg i tunge stunder.
Egne Valg Gestaltterapi tilbyr støtte til deg som sørger.
Her finner du mine tjenester.

 

It might be difficult to share the grief, but you can find support in being together in mourning.

 

Griefing takes time.

 

Somethimes a professional can be of valuable support, one who can stand beside you in hard times.
Own Choices Gestalt- therapy offers support to you who are in sorrow.
This is where you’ll find my services.

 

 

 

→ Vi opplever alle tap gjennom livet.
Kanskje du har lært deg gode måter å leve videre på når du har mistet noe eller noen?
Del gjerne dine opplevelser her, andre kan ha nytte av dem 🙂 

 

→ All of us experience loss through our lives.
Maybe you have some valuable experiences in how to keep on living after loss?
Thank you for sharing your stories here, others might benefit from your experiences  🙂