Par / Grupper

 

Ta vare på deg selv. Invester i den gode samtalen.

Parterapi

 • Snakke sammen i stedet for forbi hverandre.
 • Bli trygg på å dele tanker, hendelser og følelser med den andre.
 • Du føler deg "feil" og vil utforske hvordan dette skjer i relasjonen
 • Du bare vet at det er noe, men når du spør, så er alt "greit".
 • Du ønsker å få slippe til og å snakke ut.
 • Her kan dere øve på tydelig kommunikasjon, uten å bli avbrutt av hverandre.
 • Dere kan få hjelp til å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger.
 • Dere kan få hjelp til å finne styrkene og utviklingsområdene i forholdet.
 • Dere kan få hjelp til å gå videre etter svik og kontraktsbrudd.
 • God parsamtale med ekstern hjelp til å se dere utenfra
 • Fokus på hvordan kan dere gjøre hverandre gode.

Grupper

Gruppedynamikk

 • Ønsker du å bidra, å ta plass, komme til orde og finne det "rette" tidspunktet til å dele dine synspunkter?
 • Vil du  inkluderes mer i gruppen og være med på å komme til enighet?
 • Bli sett på som en ressurs og få gode tilbakemeldinger.
 • Hos meg får hver og en snakke ut og hjelp til å uttrykke seg presist.
 • Her får du utforske rollen din i gruppen og alternative roller.
 • Øve på tilbakemelding, på å bli forstått og styrke tilhørighet og samarbeid.

Bedrift

Gruppesamarbeid

 • Hvordan kan dere sammen gå fra idé, til handling?
 • Ved å få frem de gode ideene, og plassere rett person på oppgaven.
 • Jobbe med å øke tryggheten på hverandre, slik at flere tør å bidra.
 • Gjennom tydelig kommunikasjon, der ord og kroppsuttrykk samstemmer.
 • Sammen kan vi utvikle ressursene, og identifisere utfordringene.
 • Internspråk, fagterminologi, eksternspråk - finne felles forståelse.