Workshop – Grensesetting i relasjoner – Psykoterpikonferansen.

Workshop psykoterapikonferansen

Workshop ved Christina Mjellem Reg. Gestaltterapeut MNGF.

Workshop ved Christina Mjellem Reg. Gestaltterapeut MNGF

Workshop av Christina Mjellem på Psykoterapikonferansen til NFP 2017.

Workshop – “Grensesetting i relasjoner” – utforske egne grenser med oppmerksomhet på sansene.

 

Hva er grenser for deg og hvordan setter du dem? Samstemmer det du sier med de signalene du sender ut? Stemmer det du hører med det de andre sansene dine oppfatter?

 

Når du blir forstått, blir andre trygge på deg, og du får lettere innfridd dine forventninger.

 

Med lek og øvelser utforsker vi egne og andres grenser.
Min erfaring er at mange kan kjenne på motstand når de blir utfordret til å leke og å gjøre øvelser sammen, og opplever at de da viser seg frem. Jeg har med meg øvelser, ideer og tanker om hvordan vi kan gjøre dette sammen, og så er det sånn at veien blir til mens vi går, og vi vil sammen finne ut hva som er greit for den enkelte, og for gruppen.
Med andre ord – kjenne på og jobbe med grensene våre.
Rom for samtale tenker jeg også det vil bli.
Vi retter fokuset innover i oss selv og kjenner etter, og vi retter fokuset utover med oppmerksomhet på omgivelsene.
En indre reise i sansenes rike i sampill med hverandre.

 

Ved å utforske sansene, samspillet og dynamikken i relasjonen, kan du øke innsikten i egne muligheter i møtet med andre. → Trygg og tydelig i relasjon.

 

Nøkkelord: Gestaltmetode med fokus på varhet / awareness, polariteter og kontaktformer.

 

Hvor: Thon Hotell, Sandvika Oslo.

 

Når: Fredag 20 og lørdag 21 oktober 2017.

 

På psykoterapikonferansen kan du bli kjent med flere retninger innen psykoterapi, gestaltterapi er en av disse.

 

Workshopholder: Christina Mjellem (Fjose)  

For mer informasjon og påmelding:

NFP – Psykoterapikonferansen – workshopholdere

Workshop held by Christina Mjellem Reg. Gestalttherapist MNGF.

Workshop at the Conference of Psychotherapy held by NFP – The Norwegian assosiation of Psychotherapy, in October 2017. The workshop will be in Norwegian.