Kvinnedagen gratulerer ❤️ International womens day

Kvinnedagen gratulerer ❤️ International womens day

Kvinnedagen gratulerer 8 mars 2022
Hjerte til verden - kvinnedagen
Hjerte til verden – International womens day
 
Takk til alle som kjemper for likeverd
for like muligheter
for like rettigheter
 
Takk til alle som gjør sitt beste
som er medmennesker
som inkluderer
bygger bro
gir kjærlighet og omsorg
 
Det koster å være sterk – å skille seg ut – å stå i mot – å kjempe for en verden hvor det er plass for alle
 
Gratulerer med kvinnedagen❤️
 
Kvinnedagen gratulerer
Kvinnedagen gratulerer – sender et hjerte til verden

Stay strong – International womens day ❤️

Thank you for fighting for equal worth
for equal opportunities
for equal rights

 

Thank you for doing your best
as a fellow human being
who include
build bridges
give love and care

 

It cost to be strong – to stand out – to resist – to figth for a world where it is room for everyone

 

Happy International womens day ❤️

 

 

Du er velkommen til å dele dine tanker – you are welcome to share your thoughts

EgneValgGestaltterapi på facebook
Egnevalg på Instagram
Dette får du hjelp med hos Egne Valg Gestaltterapi